۱۳۹۸ جمعه ۲ فروردين
علوم پزشکی دانشگاه آراد
سمپوزيوم «هموويژيلانس بر اساس استاندارد هاي اعتبار بخشي»
سمپوزيوم «هموويژيلانس بر اساس استاندارد هاي اعتبار بخشي» در بيمارستان بوعلي تهران، 12 مهر ماه داراي امتياز بازآموزي برگزار مي شود. 
 
 

مشخصــات كلــي برنامــه
برگـزار كننده:معاونت علوم پزشكي_دانشگاه آزاداسلامي
نــــوع بــرنامــه:سمپوزيوم
عنـــوان بــرنامــه:هموويژيلانس بر اساس استاندارد هاي اعتبار بخشي
الويت برنامه:الويت عادي
نحـــوه اجــــرا:به صورت عام
مــركز همـــكار:ندارد
مشخصــات دبير علمي برنامــه
نام و نام خانوادگينسرين حبيبيان
هيئت علمياستاديار
عنوان رشته:[2018] خون و سرطان اطفال* | فوق تخصص
مشخصــات اجراي برنامــه
تاريخ شروع ثبت نام:1397/06/26
تاريخ شروع برنامه:1397/07/12
تاريخ پايان برنامه:1397/07/12
شهــر محل برگــزاري:تهران
ظرفيــت سالــن (نفــر):144
تعـــداد سخنرانــان:10
تعداد شركــت كنندگان:144
آدرس محــل برگــزاري:ميدان امام حسين - ابتداي خيابان دماوند - بيمارستان بوعلي - سالن همايش انديشه
تلفن واحد مجري:02136604854
نام واحد مجري:دانشگاه آزاد اسلامي واحد پزشكي تهران
تلفن مركز برگزاركننده:021-47351622
نحوه پرداخت هزينه:كسر هزينه برنامه از اعتبار مالي مشمول در سامانه مركز مجري و در صورت نداشتن شارژ كافي ارائه فيش واريز وجه به حساب شماره 0104826734009 به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران نزد بانك ملي كد 1510
مشخصــات مجوز برنامــه
ساعت مفيد:7.15
ساعات فعال:حداقل 5 ساعت
ماده 12:خير
شماره مجوز:223218
تاريخ كميته:1397/05/11
تاريخ مجوز:1397/06/25
صادر شده در:مركز آموزش مداوم
مشخصــات اختصــاصي برنامــه
هــدف كلــي برنـــامه:ارتقا سطح علمي متخصصين مرتبط
هدف اختصاصي برنـامه:ارتقا سطح علمي و تعامل و تبادل اطلاعات جديد علمي و تشخيص و درمان بين متخصصين مرتبط
سابقه اجــراي برنـامــه:ندارد
اعضــاء كميته علمــي:دكتر نسرين حبيبياَن فوق تخصص خون و سرطان اطفال دكتر محمد علي شريعتي فوق تخصص خون و سرطان اطفال دكتر زهرا شريعتي متخصص داخلي دكتر نسيم ولي زاده هماتولوژي دكتر ستاره عسگر زاده متخصص طب اورژانس دكتر سميه خمسي فوق تخصص خون و سرطان بالغين دكتر فرشيد فهيم متخصص طب اورژانس دكتر مهناز ولي زاده متخصص داخلي دكتر مرجان محمد نوري متخصص اطفال
زبــان ارائــه برنامـــه:فارسي
ترجمـه همزمـان برنامه:ندارد
سخنرانــان خــارجي:ندارد
روش اجــــراء:با استفاده از اسلايد و سخنراني
نوآوري در اجــراء:ندارد
روش ارزشيابـــي:فرم نظر سنجي در سامانه آموزش مداوم
بررســـي نيـــاز:
1-اطلاعات اپيدميولوژيك 3-تصميمات سياست گزاران 4-شكايات و مديريت خطر 8-درخواست مديران 9-ورود اطلاعات جديد و مهارت هاي كليدي11-تحقيقات بيمارستاني و كلينيكي 13-نيازسنجي انجام شده در وزارت بهداشت
بررســــي نياز (سايــر):اطلاعات اپيدميولوژيك - تصميمات سياست گزاران - شكايات و مديريت خطر - درخواست مديران - ورود اطلاعات جديد و مهارت هاي كليدي - تحقيقات بيمارستاني و كلينيكي - نيازسنجي انجام شده در وزارت بهداشت
سخنرانان برنامه
نـــامنام خانوادگــيامتيــازنوع
مرجانمحمد نوري5سخنراني
ستارهعسگر زاده5سخنراني
فرشيدفهيم5سخنراني
محمد عليشريعتي5سخنراني
زهراشريعتي5سخنراني
سميهخمسي5سخنراني
نسيمولي زاده5سخنراني
مهنازولي زاده5سخنراني
نسرينحبيبيان10سخنراني
روزهــا و ساعــت برگــزاري برنامه
تاريــخشــروعپــايــان
1397/07/1208:0017:00
گــروه هــدف برنامــه
گروه مادرگروه هدفمقطع رشتــهنـــام رشتــهكد رشتــهرتبــهامتياز كميتههزينه روزانههزينه مجموعفقط هيئت علمي
پرستاريپرستاريكاردانياتاق عمل1013دوم2.5230000230000
كاردانيهوشبري1018دوم2.5230000230000
كارشناسيپرستاري*1110دوم2.5230000230000
كارشناسياتاق عمل1130دوم2.5230000230000
كارشناسيهوشبري1114دوم2.5230000230000
كارشناسي ارشدتكنولوژي گردش خون1481دوم2.5230000230000
كارشناسي ارشدپرستاري*1410دوم2.5230000230000
كارشناسي ارشدبيهوشي1486دوم2.5230000230000
كارشناسي ارشداتاق عمل14103دوم2.5230000230000
كارشناسي ارشدپرستاري داخلي - جراحي14104دوم2.5230000230000
كارشناسي ارشدپرستاري كودكان14106دوم2.5230000230000
پزشك عموميپزشكان عموميدكتراي حرفه ايپزشكان عمومي*1510دوم2.5230000230000
دكتراي حرفه ايپزشك عمومي شاغل در طرح پزشك خانواده*1618دوم2.5230000230000
جراحي عمومي- جراحيجراحي عموميتخصصجراحي عمومي*1733اول3.5340000340000
زنان و زايمانتخصصزنان وزايمان*1734اول3.5340000340000
سايرتخصص هاي بالينيبيهوشيتخصصبيهوشي*1731اول3.5340000340000
طب اورژانستخصصطب اورژانس*1726اول3.5340000340000
علوم آزمايشگاهيعلوم آزمايشگاهيتخصصتخصص علوم آزمايشگاهي1749اول3.5340000340000
دكتراخون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (هماتولوژي)19375اول3.5340000340000
دكتراهماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون1937اول3.5340000340000
كاردانيعلوم آزمايشگاهي1016دوم2.5230000230000
كارشناسيعلوم آزمايشگاهي1131دوم2.5230000230000
كارشناسي ارشدعلوم آزمايشگاهي14131دوم2.5230000230000
كارشناسي ارشدخون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژي)1445دوم2.5230000230000
كودكانخون و سرطان كودكانفوق تخصصخون و سرطان اطفال*2018اول3.5340000340000
گروه هاي داخليبيماري هاي داخليتخصصبيماريهاي داخلي*1710اول3.5340000340000
خون و سرطان بالغينفوق تخصصخون و سرطان بالغين*2017اول3.5340000340000
ماماييماماييكاردانيمامايي1019دوم2.5230000230000
كارشناسيمامايي*1115دوم2.5230000230000
كارشناسي ارشدمامايي*1419دوم2.5230000230000
تاریخ:
1397/07/12
تعداد بازدید:
81
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal