علوم پزشکی دانشگاه آراد
در بازديد هيات ارزشيابي وزارت بهداشت از دانشگاه علوم پزشكي مطرح شد: نقش تعيين‌كننده بازديدهاي دوره‌اي وزارت بهداشت در ارتقاي كيفيت آموزش دانشگاه‌ها
هيات ارزشيابي و بورد تخصصي بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي ارزيابي برنامه‌هاي آموزشي رشته بهداشت حرفه‌اي از دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران بازديد و با رئيس و مسئولان اين دانشگاه ديدار و گفت‌وگو كردند.

هيات ارزشيابي و بورد تخصصي بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي ارزيابي برنامه‌هاي آموزشي رشته بهداشت حرفه‌اي از دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران بازديد و با رئيس و مسئولان اين دانشگاه ديدار و گفت‌وگو كردند.

به گزارش خبرنگار آنا، رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران در ابتداي اين نشست با قدرداني از حضور تيم فاخر و كارشناسان خبره و صاحب نام هيات ارزشيابي و بورد تخصصي بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت بهداشت تصريح كرد: «بازديد هاي دوره اي وزارت بهداشت در ارتقاي كيفيت آموزش رشته هاي مختلف علوم پزشكي دانشگاه ها نقش تعيين كننده اي دارد.»

دكتر سيدعلي ابطحي ادامه داد: «احاطه علمي و اشراف اين وزارتخانه بر تمام رشته هاي علوم پزشكي و نظارت دائمي بر نحوه آموزش و الزام تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بر انطباق با سرفصل هاي آموزشي طبق استانداردها و شاخص هاي آموزش پزشكي روز دنيا، بزرگترين مزيت و وجه تمايز اين وزارتخانه در نظام آموزش عالي كشور است.»


ابطحي با بيان اينكه دانشگاه آزاد اسلامي قدردان اين فرصت طلايي در راستاي بهره مندي از نظرات كارشناسانه هيات ارزشيابي و بورد تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است اظهار كرد: «در جوامع امروزي سازمان هاي برتر سازمان هايي هستند كه مستمر برنامه هاي استراتژيك خود را پايش و نظارت و با ارزيابي دروني و بيروني در مسير تغيير به سوي بهتر شدن و رسيدن به سطح استاندارد و جايگاه مطلوب تلاش مي كنند و به اين دليل از بازديدهاي دوره اي هيات ارزشيابي و بورد تخصصي وزارت بهداشت با كمال ميل استقبال مي كنيم.»


وي با تشريح نقش مثبت دانشگاه آزاد اسلامي در تامين و حفظ بهداشت و سلامت جامعه در كشور، حمايت جدي و رويكرد سياستگذاران و تيم مديريتي جديد دانشگاه آزاد اسلامي به رهبري دكتر ولايتي رئيس هيات امنا براي توسعه كيفي رشته‌هاي مختلف علوم پزشكي را يادآور شد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران گفت: «اين دانشگاه اكنون بعد از گذشت سي و اندي سال فعاليت چشمگير آموزشي و تربيت هزاران فارغ التحصيل كه برخي از آنان در كسوت اساتيد مطرح رشته هاي علوم پزشكي در دانشگاه هاي دولتي داخل و خارج از كشور به كار آموزش و درمان و نيز در فيلدهاي تخصصي ارائه خدمات بهداشتي به كار اشتغال دارند، چشم انداز و اهداف آتي خود را با رعايت استانداردها و شاخص هاي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي در مسير راه اندازي دوره‌هاي جديد دستياري، فلوشيپ، دكتري تخصصي و رسيدن به استانداردهاي بالاي علمي با جذب استادان جديد، تجهيز و نوسازي بيمارستان‌هاي آموزشي، آزمايشگاه‌ها و راه اندازي مراكز تحقيقاني گروه پزشكي قرار داده است.»


وي با سپاس از حضور ارزشمند هيات ارزشيابي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از آنان درخواست كرد تا با ارائه نظر سازنده و كارشناسانه خود مسئولان دانشگاه را در مسير بهتر شدن و رفع چالش ها براي رسيدن به جايگاه دانشگاه آزاد براي تبديل شدن به يكي از بزرگترين دانشگاه هاي برتر كشور در حوزه علوم پزشكي ياري رسانند.


دبير بورد تخصصي بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هم با تشريح اهداف و سياستگذاري هاي اين وزارتخانه در اعزام و انجام بازديدهاي دوره اي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور گفت: «بازديدهاي دوره اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در پاسخ به يك نياز دوطرفه وزارتخانه و دانشگاه ها در راستاي ارتقاي كيفيت آموزش صورت مي گيرد، از يك سو وزارتخانه در جريان اين بازديدها با وضعيت موجود و هر آنچه در نظام آموزشي دانشگاه‌ها با توجه به طرح آمايش كشوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي گذرد، آشنا مي شود و از سوي ديگر دانشگاه ها با الزامات و شاخص ها مورد تائيد وزارتخانه پي مي برند و در يك تلاش دو سويه رفع نواقص و محدوديت هاي برنامه هاي آموزشي براي رسيدن به سطح استانداردها و توسعه منطقي هر رشته اي مورد بررسي و تبادل نظر قرار مي گيرد.»


دكتر سيد جمال الدين شاه طاهري تصريح كرد: «تا دو سه سال گذشته وزارت بهداشت توليت و نظارتي بر رشته هاي علوم پزشكي آزاد اسلامي بر عهده نداشته است اما اكنون پايش و نظارت بر كيفيت آموزشي اين دانشگاه نيز همچون ديگر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بر عهده اين وزارتخانه است.»

شاه طاهري افزود: «خوشبختانه در جريان اين بازديد مشخص شد دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران با جذب استادان توانمند در مقام مسئول دانشكده و حضور اعضاي هيات علمي و دانشجويان مستعد از عملكرد خوبي برخوردار است و اكنون با حضور دكتر ابطحي كه از مديران اجرايي خوشنام باسابقه بيش از چهل سال اداره دانشگاه علوم پزشكي ايران است در آستانه يك جهش علمي و بهبود كيفيت است زيرا كه او بخوبي با اهداف و خط مشي وزارتخانه آشناست و از ديدگاه روشني نسبت به چگونگي رعايت سياست هاي اجرايي برخوردار است.»


عضو بورد تخصصي بهداشت حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز با بيان اينكه ورود رشته بهداشت حرفه اي به عرصه تحصيلات تكميلي بلامانع است گفت: «شرايط آموزشي، امكانات و تجهيزات دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران هر چند قابل قبول است ولي براي رسيدن به جايگاهي متناسب با استان تهران بعنوان الگويي براي تمام كشور با وضعيت مطلوب فاصله دارد.»

دكتر عبدالرحمن بهرامي افزود: «در نظر گرفتن شاخص هاي مختلفي همچون تكميل كادر اعضاي هيات علمي تمام وقت ، تكميل و تجهيز برخي از آزمايشگاه ها و كارگاه هاي آموزشي و تلاش در راستاي قبولي دانشجويان در مقاطع تحصيلي بالاتر از جمله معيارها و شاخص هاي مورد سنجش تيم ارزشيابي وزارتخانه است. »

بهرامي با بيان اينكه بازديد هاي تيم ارزشيابي در فواصل ششماهه و يكساله تكرار مي شود گفت: «اميد است با توجه به عزم و اراده جدي مسئولان اين دانشكده به زودي شاهد رفع برخي چالش ها از جمله محدوديت فضاي فيزيكي اين دانشكده باشيم.»

مديرگروه بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت دانشگاه آزاد اسلامي نيز با بيان توضيحاتي در باره تاريخچه و سابقه فعاليت آموزشي دانشكده به ارائه آمار و اطلاعات و گزارش مبسوطي از وضعيت دانشكده از حيث تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل، تعداد استادان ودانش آموختگان پرداخت.


دكتر مجيد بياتيان با توجه به قبولي و كسب موفقيت دانشجويان دانشكده بهداشت براي ورود به مقاطع تحصيلي بالاتر گفت: «سالانه فارغ التحصيلان رشته بهداشت حرفه اي بيش از 52 درصد آمار قبولي ها را در مقطع كارشناسي و بيش از 15 درصد را در ازمون هاي سراسري كارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي و آزاد اسلامي را در راستاي ورود به مقاطع تحصيلي بالاتر به خود اختصاص مي دهند كه اين امر مهم بيانگر توانمندي و دانش علمي اساتيد و اشتياق دانشجويان سختكوش آن است.»


در جريان اين بازديد شاه طاهري استاد گروه مهندسي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي تهران و بهرامي استاد گروه مهندسي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان و زكريا مرادي كارشناس واحد ارزشيابي به همراهي رئيس، معاونان و مسئولان ارشد دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسلامي تهران از تمام بخش ها و حوزه هاي مختلف دانشكده بازديد كردند و با استادان و دانشجويان پيرامون نقاط قوت و ضعف دانشكده به گفت‌وگو نشستند.

تاریخ:
1396/08/22
تعداد بازدید:
125
منبع:
آنا
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:5
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal