۱۴۰۰ چهارشنبه ۲ تير
علوم پزشکی دانشگاه آراد
اهداف و ماموريت ها

همانطور كه مستحضر مي‌باشيد حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي در راستاي طرح‌ريزي براي ايجاد گام‌هاي موثر در خصوص توسعه كمي و كيفي آموزش، پژوهش و خدمات سلامت پزشكي برنامه‌هاي متععدي را چيده كه ماحصل اين برنامه به شرح زير مي‌باشد لازم به ذكر است كه برنامه‌هاي مذكور به مرحله اجرا رسيده است:

 

برنامه هاي كلي معاونت علوم پزشكي دانشگاه براي يك سال آينده

 

 • رشد و گسترش رشته‌هاي علوم پزشكي خصوصاً تحصيلات تكميلي و ايجاد دوره‌هاي دستياري
 • افزايش تعداد دانشكده‌هاي علوم پزشكي در واحدهاي دانشگاهي داراي رشته‌هاي متنوع علوم پزشكي
 • پيگيري قرارداد جهت پذيرش دانشجوي خارجي براي اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت
 • برگزاري ماهانه جلسات شوراي آموزشي و كميسيون‌هاي مربوطه براي رفع مشكلات آموزشي واحدهاي دانشگاهي
 • طراحي و راه اندازي سامانه مجازي دفتر ارزشيابي آموزشي
 • جذب حدود 500 نفر عضو هيات علمي در رشته‌هاي مختلف گروه علوم پزشكي
 • اصلاح هرم اعضاي هيات علمي حوزه علوم پزشكي
 • برگزاري نخستين المپياد درون دانشگاهي دانشجويان علوم پزشكي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي به صورت متمركز به ميزباني واحد اردبيل در تيرماه 95 و همچنين شناسايي و انتخاب اعضاي تيم دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي و معرفي آن‌ها جهت شركت در هشتمين المپياد دانشجويان علوم پزشكي كشور (شهريور ماه 95) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
 • برگزاري كلاس‌هاي آمادگي و توانمندسازي تيم دانشگاه آزاد اسلامي جهت شركت در هشتمين المپياد دانشجويان علوم پزشكي.
 • پيگيري برگزاري دوره‌هاي MPH براي دانشجويان برتر رشته پزشكي
 • پيگيري راه‌اندازي اولين مركز تحقيقات مجازي
 • به روز رساني بانك اطلاعات مجازي دفتر استعداد درخشان
 • برگزاري همايش سالانه دفاتر توسعه آموزش آبان 95
 • برگزاري كارگاه مجازي طراحي سوالات چند گزينه اي (MCQ) و كارگاه مجازي آزمون باليني ساختاردار عيني (OSCE)
 • تدوين گزارش نهايي ارزشيابي دروني دوره دكتر عمومي دندانپزشكي و داروسازي در واحدهاي مجري
 • تدوين گزارش نهايي پروژه ارزشيابي اساتيد علوم پزشكي در سراسر كشور
 • استقرار نرم افزارهاي مورد نياز از جمله نرم افزار تحليل آزمون هاي علوم پايه و پيش كارورزي و نرم افزار ارزشيابي 360 درجه اساتيد.
 • ارزيابي طرح درس هاي حوزه علوم پزشكي توسط كميته برنامه ريزي درسي
 • مشاركت و همكاري در اجراي اجراي طرح سنجش سلامت دانشجويان جديدالورود رشته‌هاي گروه پزشكي با معاونت محترم دانشجويي فرهنگي
 • اجراي ارزيابي جامع امور پژوهشي حوزه علوم پزشكي
 • راه اندازي 10 مركز تحقيقاتي كاربردي جديد در حوزه علوم پزشكي
 • تاسيس پژوهشكده كاربردي علوم پزشكي براساس نقشه راه حوزه حوزه علوم پزشكي
 • راه اندازي مراكز توسعه پژوهش باليني در ساير بيمارستان هاي تابعه
 • برنامه ريزي كارگاه هاي پژوهشي به منظور توانمندسازي محققين حوزه علوم پزشكي
 • بازخورد و پايش اطلاعات واحدها و مراكز تحقيقاتي حوزه علوم پزشكي با استفاده از نرم افزار علم سنجي
 • برگزاري سومين جشنواره لقمان حكيم در يكي از واحدهاي مجري علوم پزشكي
 • راه اندازي سامانه مديريت امور پژوهشي
 • ساماندهي امور پژوهشي حوزه علوم پزشكي و شركت در Rankingهاي حوزه بهداشت با استفاده از اطلاعات حاصل از نرم افزار جامع پژوهشي
 • توسعه كميته اخلاق دانشگاه در حوزه پزشكي و توانمندسازي اعضاي كميته هاي اخلاق سازماني
 • برگزاري دوره هاي كوتاه مدت اخلاق پزشكي در واحدها به منظور آموزش اعضاي كميته هاي اخلاق
 • فراهم سازي بستر و زيرساختهاي جذب دانشجوي دكتري پژوهش محور حوزه علوم پزشكي براساس آئين نامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • اعتبار بخشي درماني تمامي بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي
 • برگزاري جلسات آموزشي و مشاوره اعتباربخشي درماني و آموزشي براي بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي
 • اعتبار بخشي آموزشي تمامي بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي
 • يكپارچه سازي سيستم HIS بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي در ستاد سازمان مركزي
 • پيگيري استقرار نرم افزار دانشگاه سالم در واحدهاي دانشگاهي مجري اين طرح
 • استقرار استانداردهاي بيمارستان هاي دوستدار ايمني در بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي
 • برگزاري جلسات هم انديشي و ارتقاء بهره وري بيمارستانها
 • برگزاري كارگاه هاي آموزشي حسابداري تعهدي براي كليه بيمارستان هاي دانشگاه آزاد اسلامي
 • پايش و ارزيابي شاخص هاي اقتصاد سلامت در بيمارستانهاي تابعه دانشگاه
 • پيگيري امور برون سپاري خدمات پشتيباني و ساير خدمات مشابه در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه
 • جذب اساتيد خارجي در واحد هاي بين الملل
 • برگزاري دوره ها و كارگاه هاي مشترك با دانشگاه هاي خارجي
 • عقد تفاهم نامه و همكاري با مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي بين المللي
 • برگزاري آزمون عملي صلاحيت‌هاي باليني در پايان دوره دكتري عمومي پزشكي براي كليه دانشجويان در پايان دوره كارورزي در واحدهاي منتخب
 • برگزاري آزمون‌هاي جامع علوم پايه و پيش‌كارورزي در شهريور و اسفندماه 95 با افزايش حوزه‌هاي امتحاني در سراسر كشور و ارتقاء كيفي سوالات

تعيين افق چشم انداز فعاليت هاي پزشكي


حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يكي از اركان آموزش عالي كشور با تربيت حدود 40 درصد از منابع انساني سلامت، نقش بسزايي در پيشبرد اهداف نظام سلامت در طول سه دهه گذشته داشته است. در حال حاضر 96 واحد دانشگاهي با حدود 1520 عضو هيات علمي تمام وقت مسئوليت تربيت حدود 72 هزار نفر دانشجو در 287 رشته محل را بر عهده دارند و همچنين 15 دانشكده پزشكي،6 دانشكده دندانپزشكي، 3 دانشكده داروسازي و 11 بيمارستان با حدود 1500 تخت مصوب در اين حوزه فعاليت مي نمايند.
براساس نقشه توسعه حوزه علوم پزشكي دانشگاه، چشم‌انداز ترسيم شده براي اين حوزه عبارت است از:
-
قرار گرفتن در ميان پنج دانشگاه برتر در دانش، فناوري و نوآوري حوزه سلامت در بين دانشگاههاي منطقه
-
تبديل شدن به الگوي دانشگاههاي منطقه در آموزش و پژوهش علوم پزشكي با رعايت و ترويج فرهنگ اسلامي- ايراني
-
تبديل شدن به مركز آموزش عالي بين المللي و احراز جايگاه قطب علمي (آموزشي و پژوهشي) منطقه با تراز جهاني در مقطع تحصيلات تكميلي با تكيه بر دانشهاي نوين و حيطه‌هاي ميان رشته‌اي
-
كسب جايگاه در رتبه¬بندي 500 دانشگاه برتر دنيا
-
شاخص¬هاي الزامي واحدهاي دانشگاهي جهت پذيرش دانشجوي بين الملل جهت توسعه جذب دانشجويان بين الملل در حوزه علوم پزشكي

از مهمترين رويكردهاي مديريت جديد حوزه علوم پزشكي، حركت در راستاي مأموريتهاي تعريف شده، مبتني بر شواهد و براساس نيازهاي روز جامعه است. دراين راستا تدوين يك برنامه جامع بر اساس اسناد مهم بالادستي و ايجاد التزام به اجراي آن در كليه شئونات ستادي و محيطي از اولين اقدامات حوزه علوم پزشكي در اين دوره بود. در زير به مهمترين خروجي‌هاي اين روند اشاره مي‌شود.

 


حركت در راستاي سياستهاي كلان نظام سلامت جمهوري اسلامي ايران


سياستهاي كلي نظام سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري فصل نويني را در عرصه سلامت گشود كه اميد مي‌رود با تحقق اين سياستها به عنوان بالاترين و معتبرترين سند سياستگزاري نظام سلامت در سالهاي اخير، شاهد اعتلاي نظام بهداشت و درمان در كشور باشيم.
دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان يكي از نهادهاي برخاسته از انقلاب اسلامي نقش بي¬بديلي در گسترش آموزش عالي كشور ايفا نموده است. اين مجموعه عظيم دانشگاهي عهده¬دار بخش قابل توجهي از آموزش عرصه پزشكي كشور است. تاثير شگرف دانشگاه آزاد اسلامي در تامين نيروي انساني مورد نياز نظام سلامت كشور بر كسي پوشيده نيست و بر اين اساس به نظر مي‌رسد كه اين مجموعه عظيم دانشگاهي در تحقق سياستهاي كلي نظام سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري نقش پر رنگي داشته باشد. 

در اين راستا به دنبال ابلاغ اين سياستهاي كلي، حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با تمركز بر محتواي هر سياست و بر مبناي اهداف متعالي نقشه توسعه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي تلاش نمود تا ترجمان روشن و قابل اجرايي را از اين سياستها در عرصه دانشگاه آزاد اسلامي تدوين نمايد كه ماحصل اين تلاش در اين كتاب ارائه گرديده است. اين مجموعه در پايگاه اينترنتي حوزه علوم پزشكي به آدرس med.iau.ir قابل دسترسي است و ضروري است كليه واحدهاي دانشگاهي در برنامه‌ريزيها، اين سياستهاي كلي را مدنظر داشته باشند.

 

 

 تلاش جهت تحقق اهداف نقشه توسعه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي

نقشه توسعه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با هدف ترسيم چشم‌اندازي بلند و نشان دادن مسير اعتلاي اين حوزه با بهره مندي از كليه ظرفيتهاي موجود در دانشگاه آزاد اسلامي تدوين گرديد. در فرآيند تدوين اين نقشه از نظرات و تجربيات صاحبنظران و اساتيد محترمي چه در داخل و چه در خارج از دانشگاه استفاده شد تا مجموعه‌اي كامل براي ارتقاي جايگاه دانشگاه در حوزه علوم پزشكي تهيه گردد.
نقشه توسعه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با در برداشتن مأموريتهاي حوزه، سياستهاي كلان، راهبردهاي اصلي و اقدامات كليدي اصلي به عنوان سندي بالادستي براي برنامه‌هاي راهبردي و عملياتي مختلف واحدهاي دانشگاهي بايد مد نظر قرار گيرد. نسخه الكترونيك نقشه در پايگاه اينترنتي حوزه علوم پزشكي به آدرس med.iau.ir قابل دسترسي است و انتظار مي‌رود در كليه شئونات تصميم‌گيري همواره مدنظر مسئولان واحدهاي دانشگاهي قرار گيرد.

 

 

 مجموعه راهكارها و اقدامات به منظور تحقق اهداف نقشه توسعه علوم پزشكي

به دنبال تدوين نقشه توسعه علوم پزشكي و همچنين تدوين ترجمان سياستهاي كلي نظام سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، اقدامات عملياتي براي تحقق اهداف و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده پيگيري گرديد. از اقدامات اوليه مهمي مانند بازنگري در تشكيلات حوزه علوم پزشكي تا ساير فعاليتها در زمينه‌هاي مختلف آموزش، پژوهش و ارائه خدمات كه همگي در مسير تحقق اهداف متعالي دانشگاه آزاد اسلامي قرار دارند.
مجموعه راهكارها و اقداماتي كه حوزه علوم پزشكي و ساير واحدهاي دانشگاهي مجري علوم پزشكي در دانشگاه لازم است كه رصد نموده و زمينه اجرايي‌سازي آنها را فراهم نمايند، در مجموعه‌اي گردآوري شده و پس از تصويب شوراي دانشگاه به واحدها براي اجرا ابلاغ گرديد. اين مجموعه شامل اهم فعاليتهاي حوزه است كه در سال جاري و سالهاي آينده نيز پيگيري خواهد شد. نسخه الكترونيك اين كتاب در پايگاه اينترنتي حوزه علوم پزشكي به آدرس med.iau.ir قابل دسترسي است و انتظار مي‌رود در كليه شئونات برنامه‌ريزي همواره مدنظر مسئولان واحدهاي دانشگاهي قرار گيرد به گونه‌اي كه همسويي در عملكردها منجر به تحقق بيشتر اهداف گردد.

 

 

 

 برنامه‌ريزي عملياتي در حوزه علوم پزشكي

برنامه عملياتي حوزه علوم پزشكي دانشگاه با بازه زماني سالانه بر اساس دو پيش نياز اساسي شكل گرفته است. اول نقشه توسعه علوم پزشكي دانشگاه كه مشتمل بر ماموريت، چشم انداز، ارزشها، سياستها، راهبردها و اقدامات مي باشند(به تفصيل اين موارد در نقشه مذكور ارائه شده است) كه در تدوين برنامه عملياتي بعنوان چارچوب اصلي مورد نظر قرار مي گيرد و در واقع عملياتي كردن نقشه در چهار برنامه عملياتي يكساله اتفاق مي افتد. دوم پياده سازي مواردي از قبيل اولويت ها و سياست هاي اعلامي مقام معظم رهبري، هيات امناي محترم دانشگاه، رياست عاليه دانشگاه و قائم مقام محترم رئيس دانشگاه در علوم پزشكي مي باشد كه سالانه بر اساس شرايط خاص آن سال اعلام مي گردد و در صورت عدم پيش بيني آنها در نقشه توسعه علوم پزشكي دانشگاه ، بايستي در تدوين برنامه عملياتي سالانه مورد توجه قرار گيرند.
نقشه توسعه علوم پزشكي دانشگاه كه خود برگرفته از اسناد بالادستي و تحليل وضعيت محيطي مي باشد به عنوان هسته اصلي برنامه هاي كلان تحول حوزه علوم پزشكي دانشگاه در نظر گرفته شده است و برنامه هاي عملياتي افزون بر آنها بايد در راستاي سياست هاي كلي نظام سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري و اولويت هاي برنامه اي رياست عاليه دانشگاه و قائم مقام محترم رياست دانشگاه در علوم پزشكي براي سال 93 جهت گيري كنند

تاریخ به روز رسانی:
1395/08/03
تعداد بازدید:
14593
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
تمام حقوق اين وب سايت متعلق به سازمان مركزي دانشگاه آزاد مي باشد
Powered by DorsaPortal